Premiul Elisabeth Pilkington Rațiu pentru Sănătate Mintală

Acasă ProiecteProiecte Nationale → Premiul Elisabeth Rațiu pentru sănătate mintală

Lansat de Rațiu Family Charitable Foundation și Centrul Rațiu pentru Democrație pentru a onora activitatea lui Elisabeth Pilkington Rațiu care a inițiat și coordonat acțiunile filialei Kensington & Chelsea a organizației MIND, de advocacy în domeniul sănătății mintale.

Premiul

Prin acest premiu se dorește creșterea vizibilității și cunoașterii problematicii sănătății mintale în România, precum și contribuirea la diminuarea stigmatului, rușinii și discriminării în ceea ce privește sănătatea mintală.

Laureatul

Laureatul va fi selectat dintre  practicieni și organizații din sfera sănătății mintale din România, pentru rezultatele extraordinare în cercetare, servicii terapeutice, educație și/ sau politici de sănătate. Activitatea din acest domeniu, în special dedicată copiilor și adolescenților va fi privilegiată, dar se vor lua în considerare nominalizări care vizează activitatea cu adulții și persoanele vârstnice.

Recompensa

Premiul va fi conferit anual, în valoare de 2500 euro, pentru participarea la congrese internaționale relevante. Ulterior participării, pornind de la experiența acumulată la acest tip de evenimente, laureatul va susține o prelegere în cadrul uneia dintre întâlnirile profesionale din România.

 

TOȚI CÂȘTIGĂTORII 

Ana Mariana Ilieș
fondatoarea Centrului de Zi „Sf. Maria” din Cluj-Napoca și a Asociaţiei pentru Protejarea şi Ajutorarea Handicapaţilor Neuro-Psihici 

Laureata ediției 2020 a avut un impact semnificativ asupra bunăstării și incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități mintale. Afectând în egală măsură și familiile celor afectați, dizabilitățile neuro-psihice influențează o varietate de aspecte ale vieții indivizilor, de la accesul la o locuință și educație, la incluziunea pe piața muncii, venituri, relații sociale și siguranță personală, ducând deseori la traume, stigmatizare, discriminare și dificultăți socioeconomice.

În 1990, Ana Mariana Ilieș a înființat Asociația pentru Protejarea şi Ajutorarea Handicapaţilor Neuro-Psihici și a deschis în 1995 și Centrul de Zi „Sf. Maria” din Cluj-Napoca, inclus de asemenea în Asociație, cu scopul de a găsi soluții la nivel comunitar pentru integrarea socială a copiilor cu dizabilități intelectuale.

foto AM.jpg

Ea însăși mama unui copil cu dizabilități intelectuale, a reușit să identifice o soluție originală - un serviciu social comunitar constituit într-un centru de zi - prin care le-a asigurat tinerilor şi adulţilor cu dizabilităţi intelectuale acces la servicii de recuperare diferenţiată pe grade de dizabilitate. Totodată, le-a facilitat accesul la terapii corectiv-comportamentale, i-a sprijinit să își formeze deprinderi de viaţă independentă și le-a oferit părinților consiliere parentală. 

 

În anul 2000, laureata a fost decorată cu Medalia Națională "Serviciul Credincios" în clasa I. În 2006 a primit Diploma de Onoare și Trofeul "Inimi de Români" din partea Televiziunii Române. 

Daniel David 2019
Profesor, Universitatea
Babeș-Bolyai

Daniel David este laureatul Premiului Elisabeth Pilkington Rațiu pentru Sănătate Mintală 2019.

Nominalizat pentru “rezultatele excepționale în cercetarea românească din domeniul psihologiei”. Daniel David este profesor de știinte cognitive clinice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (Departamentul de Psihologie Clinica și Psihoterapie) și profesor asociat (adjunct professor) la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, SUA (Department of Population Health Science and Policy). De asemenea, este directorul pentru cercetare al prestigiosului institut american Albert Ellis Institute, New York, SUA, și al International Institute for the Advanced Study of Psychotherapy and Applied Mental Health (un Institut de referință la nivel european, inclus in rețeaua MERIL).

danieldavid.jpg

Domeniul academic este reprezentat de științele cognitive clinice, într-o abordarea multinivelară (de la neurogenetic la intercultural) imersată tehnologic. Ca psiholog, este supervizor în psihoterapii cognitive și comportamentale, certificat național (Colegiul Psihologilor din România) și internațional (Academy of Cognitive Therapy); de asemenea, este reprezentant național în European Association for Behavioral and Cognitive Therapies, European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment și International Association for Cognitive Psychotherapy.
 
În țară este considerat inițiatorul mișcării “evidence-based” în psihologie și fondatorul Școlii clujene de psihologie clinică si psihoterapie, una dintre cele mai reprezentative la nivel național, cu impact internațional, în care s-au dezvoltat direcții teoretico-aplicative în premieră la nivel național (ex. virtual/augmented-reality psychotherapy) și/sau internațional (ex. robot-based psychotherapy). În anul 2008 a fost decorat cu Ordinul Meritul National în Grad de Cavaler, pentru activitatea academică/de management academic. Din 2016 este președintele Asociației Psihologilor din România, iar din 2020 este Rectorul Universității Babeș-Bolyai.

Cătălina Tudose 2018
Profesor, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”

Cătălina Tudose este laureata Premiului Elisabeth Pilkington Rațiu pentru Sănătate Mintală 2017.
Nominalizată pentru “elaborarea strategiei naționale împotriva demenței”.

Cătălina Tudose este medic primar psihiatru, profesor universitar, șef al disciplinei Psihiatrie, Departamentul de Neuroștiințe Clinice  din Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”,  București.
Cu o activitate științifică, profesională și academică desfășurată în domeniul psihiatriei clinice, Cătălina Tudose are ca arii speciale de expertiză: psihiatria vârstnicului, tulburările neurocognitive și neuroștiințe, neuropsihologie, managementul sanitar și organizațional și etica medicală. A acordat un interes deosebit recunoaşterii şi prioritizării bolii Alzheimer ca o problemă de sănătate publică în România, fiind fondator și președinte al Societăţii Române Alzheimer.

tudose 2.JPG

Este fondator al: Centrului Memoriei, instituție unică specializată în diagnosticul precoce și tratamentul tulburărilor cognitive, în special Boala Alzheimer (din 2000); Centrului de asistență comunitară pentru vârstnici; Centrului de zi pentru persoane suferinde de demenţă în Boala Alzheimer. Cătălina Tudose a inițiat proiectul pilot de asistenţă la domiciliu pentru persoane suferinde de demenţă în Boala Alzheimer și a contribuit la includerea în cadrul nomenclatorului de meserii a profesiei de îngrijitor la domiciliu pentru persoane vârstnice cu tulburări psihice, rezultat al proiectului “PHARE Lien – Training Programme în Specialized Homecare for Older People with Cronic Mental Disorders” (în colaborare cu HelpAge International, 1994 – 1996). Iniţiator al Competenței în Psihogeriatrie şi coordonator național al programelor de educație în domeniu (din 2002).


Autor și coautor a numeroase cărți de specialitate, articole științifice, Cătălina Tudose are o activitate susținută de cercetare în domeniul psihogeriatriei și psihiatriei clinice. Este organizator al unor serii de evenimente științifice naționale: 8 ediții ale Conferințelor Naționale Alzheimer cu participare internațională, 2011 – 2018 în calitate de președinte al Societății Române Alzheimer și 8 ediții ale Forumului Psihiatru.ro (2011-2018) în calitate de Secretar general (2011-2016), respectiv Președinte (2017-2018) al Asociației Române de Psihiatrie și Psihoterapie

Bogdana Tudorache 2018
Medic primar psihiatru, Liga Română pentru Sănătate Mintală

Bogdana Tudorache este laureata Premiului Elisabeth Pilkington Rațiu pentru Sănătate Mintală 2017.
Nominalizată pentru “contribuția și activitatea profesională exemplară în domeniul sănătății mintale.”

Bogdana Tudorache este medic primar psihiatru, cercetător științific principal (1975) în cadrul Institutului de Neurologie și Psihiatrie din București, având dublă specializare atât în neurologie cât și în psihiatrie.
În 1990 a fost prima specialistă din psihiatria românească care a introdus tema sănătăți mintale și a înființat Liga Română pentru Sănătate Mintală (LSRM), militând pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu tulburări de sănătate mintală,  modelelor internaționale de bune practici și susținând diversificarea serviciilor de sănătate mintală.

tudorache2.JPG

A sprijinit înființarea Centrului Pilot de Suport Medico-Psihologic “Trepte”, a Asociației ARIPI (prima asociație a beneficiarilor serviciilor de sănătate mintală) și a Punctului de informare și documentare în sănătate mintală SINAPSE (în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie “Al. Obregia”).


În calitatea sa de președinte al LSRM a facilitat parteneriate și acorduri cu Federația Mondială pentru Sănătate Mintală, Mental Health Europe, Medecins du Monde, Confederația francofonă a Ligilor de Sănătate Mintală, Organizația Penumbra (Scoția),  Intermind (Marea Britanie), Geneva Initiative of Psychiatry, Comitetul de legătură franco-român în domeniul sănătății mintale, Asociația Franceză de Sprijin Medical, Hamlet Trust și Charity Know How, Asociația Mondială de Psihiatrie, Organizația Mondială Sănătății (OMS).


Dr. Bogdana Tudorache a colaborat îndeaproape cu Ministerul Sănătății pe parcursul diferitelor etape ale Reformei în domeniul sănătății mintale, făcând parte din grupul de specialiști care au elaborat Legea Promovării Sănătății Mintale și a Protecției Persoanelor cu Tulburări Psihice, a Normelor de aplicare ale acestei legi, a Strategiei în domeniul sănătății mintale a Ministerului Sănătății și a Planului de Acțiune pentru implementarea acestei strategii. A reprezentat România în grupurile de lucru din Comisia Europeană, coordonând în calitate de expert național numeroase programe ale OMS și UE, inclusiv cel  de monitorizare a implementări Declarației de la Helsinki și a Planului său de acțiune.
 

Mircea Miclea 2017
Profesor, Universitatea Babeș-Bolyai

Mircea Miclea este laureatul Premiului Elisabeth Pilkington Rațiu pentru Sănătate Mintală 2017.

 

Nominalizat pentru “contribuția la dezvoltarea și promovarea intensivă a cercetării în domeniul Psihologiei, susținând avansarea cunoașterii precum și formarea tinerilor cercetători și specialiști.

 

Numeroasele sale proiecte de cercetare clinică au avansat atât prevenția și tratamentul tulburărilor mintale cât și domeniul psihologiei cognitive aplicate.

Acestea s-au transpus atât în materiale care cresc înțelegerea publicului larg (cărți, articole media), cât și în publicații în reviste de specialitate cu renume internațional. “

cerasela-3-iulie-2-cu-miclea.jpg

Mircea Miclea este profesor universitar al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Catedra de Psihologie, începând cu 1996; director al Centrului de Psihologie Cognitivă Aplicată începând cu 2001; cancelar al Universităţii Babeş-Bolyai în perioada 2001-2004; editor şi fondator al revistei Cognition, Brain, Behavior: An Interdisciplinary Journal; preşedinte al UNESCO Chair on Higher Education Management and Governance începând cu 2001 și preşedinte al Comisiei Prezidenţiale de analizare şi elaborare a politicilor în educaţie şi cercetare din 2006. În perioada 2004- 2005, Mircea Miclea a fost Ministru al Educaţiei şi Cercetării din România.
 
Este psihoterapeut cognitiv-comportamental acreditat (National Association of Cognitive Behavioral Therapists) și psiholog principal autonom, domeniul Psihologie Clinică şi Psihoterapie (Colegiul Psihologilor), principalele sale arii de expertiză incluzând: aplicaţii ale psihoterapiei şi consilierii asistate de calculator, dezvoltarea de instrumente de evaluare, psihologia cognitivă aplicată și politicile educaționale.


Este membru afiliat al American Psychological Association, membru al European Society for Cognitive Psychology, Psychonomic Society (SUA), International Council of Psychologists, Netherlands Institute of Advanced Study. În perioada 1996 – 2009 a fost președinte al Romanian Association for Cognitive Sciences, din 2006 este președinte al Romanian Psychological Association.

 

CRITERII DE NOMINALIZARE

Vă rugăm să citiți regulamentul aici.

 
 
 
 
Sisteme/ servicii/ tratamente de sănătate mintală

Inovații în
 

 • servicii de sănătate mintală (promovarea, protecția sănătății mintale, prevenirea bolii, activitate clinică)

 • programe de sănătate mintală dedicate identificării și intervenției timpurii

 • educarea publicului, mediei, specialiștilor în politici publice despre sănătatea mintală, boala mintală, abuzul de substanțe și bolile co-morbide

 • promovarea conceptului de recuperare la nivel local și/sau național

 • tratarea bolilor psihice (farmacologic și psihoterapeutic)

 • programe care cresc calitatea vieții și binele celor care suferă de boli psihice

Cercetare

Contribuții extraordinare la

 

 • avansarea înțelegerii, prevenției, tratamentului bolilor psihice (neuroștiințe, genetică sau cercetare clinică)

 • pregătirea unor noi cercetători

 • servicii de organizare a cercetării la nivel național sau global

Educație

Capacitate deosebită de leadership

 • ca educator și/ sau mentor în domeniul sănătății mintale

 • în creșterea realizărilor academice ale studenților

 • prin propunerea unei curriculum educațional inovativ

Politici de sănătate mintală

Capacitate deosebită de conducere în

 • procesul de schimbare a legislației, incluzând alocarea de fonduri pentru promovarea sănătății mintale, prevenția bolii și integrarea procesului curativ

 • creșterea capacității de înțelegere a bolii psihice de către publicul general sau media

 • susținerea avansului științific

 • facilitarea accesului către servicii de sănătate mintală

 • alocarea resurselor pentru o forță de muncă, în domeniul sănătății, adecvată și  de calitate

 • Oferirea unui răspuns adecvat nevoilor de servicii de sănătate/ sănătate mintală  în creștere/ evoluție a populației

 

Nicolae Rațiu


Președinte, Rațiu Family Charitable Foundation

De-a lungul vieții sale, marcată de interese variate, călătorii și relocări în numeroase țări, Elisabeth Rațiu nu a încetat să caute moduri de alinare a vieții celor aflați în jurul său, mereu atentă la suferința și angoasele pe care sănătatea mintală le cauzează celor în suferință sau familiilor acestora.De-a lungul vieții sale, marcată de interese variate, călătorii și relocări în numeroase țări, Elisabeth Rațiu nu a încetat să caute moduri de alinare a vieții celor aflați în jurul său, mereu atentă la suferința și angoasele pe care sănătatea mintală le cauzează celor în suferință sau familiilor acestora.

Mary Fotheringham


Director, Kensington & Chelsea MIND

Elisabeth Rațiu s-a alăturat echipei MIND atunci când această organizație era încă la început și a lucrat cu membrii fondatori pentru a organiza primele grupuri comunitare în Kensington și Chelsea. Printre proiectele de început s-au numărat un centru de zi și soluții de locuire,  pe baza cărora au fost dezvoltate primele metodologii și proiecte de training din Anglia. Aceasta se petrecea într-un moment în care azilele psihiatrice se închideau iar centrele comunitare abia se organizau. Elisabeth Rațiu, precum alți membri fondatori, s-a aflat între aceia care au făcut din centrele comunitare o realitate, susținând activitatea MIND și  contribuind la împlinirea ei. Am revăzut-o pe Elisabeth Rațiu în urmă cu 10 ani, era mulțumită de felul în care organizația s-a dezvoltat. Abordarea sănătății mintale s-a schimbat dramatic față de acel moment, însă fără efortul acestor înaintași, fără dedicația și viziunea lor, Kensington & Chelsea MIND nu ar exista astăzi.

Este minunat că un premiu este conferit în numele său și nu mă pot gândi la niciun mod mai potrivit pentru a onora dedicația ei față de problematica sănătății mintale.